جستجو:

از جمله برنامه های اصلی مرکز بازاریابی خدمات مالی برای توسعه و گسترش دانش و تجربیات مربوط به این حوزه، انتشار کتب و تهیه مقالات تخصصی در این زمینه می باشد. این مرکز تاکنون توانسته دو جلد کتاب بازاریابی خدمات مالی، یکی تالیف دکتر هومن استعلامی و دیگری نوشته پروفسور کریستین انیو و نیجل ویت را به فارسی ترجمه و منتشر نماید. همچنین با مشارکت این مرکز، صدها مقاله در زمینه بازاریابی خدمات مالی توسط اساتید، مدیران و کارشناسان مربوطه تهیه و منتشر شده است که نمونه هایی از این مقالات در وب سایت مرکز در دسترس علاقمندان قرار دارد.

1836 1837
پایگاه مقاله
@ COPYRIGHT 2012 Financial Services Marketing Center