جستجو:

عضو هیأت علمی مرکز بازاریابی خدمات مالی
بعنوان پژوهشگر برتر نظام بانکی معرفی شد

3550

عضو هیأت علمی مرکز بازاریابی خدمات مالی
بعنوان پژوهشگر برتر نظام بانکی معرفی شد

دکتر رئوف رابطی عضو هیأت علمی مرکزبازاریابی خدمات مالی در پنجمین مراسم گرامیداشت هفته پژوهش توسط پژوهشکده پولی و بانکی، بعنوان پژوهشگر برتر انتخاب و معرفی شد.

در این مراسم که با حضور و سخنرانی دکتر ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مدیران نظام بانکی کشور در تاریخ 24 آذرماه سال جاری در سالن اجتماعات بانک مرکزی برگزار شد، پژوهشگران منتخب نظام بانکی معرفی شدند.

خاطر نشان می شود دکتر رئوف رابطی مدرس دانشگاه و رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی بانک تجارت می باشند و همزمان عضو هیأت علمی مرکز بازاریابی خدمات مالی و مسئول آموزش این مرکز نیز می باشند.

مرکز بازاریابی خدمات مالی ضمن تبریک این انتخاب، برای ایشان در کلیه مراحل زندگی بویژه خدمت به نظام بانکی کشور توفیق روز افزون مسئلت دارد.

 
@ COPYRIGHT 2012 Financial Services Marketing Center