جستجو:

کتاب "استانداردهای مشتری مداری"منتشر شد

کتاب استانداردهای مشتری مداری ISO 10001 & 10002 & 10003 & 10004 با ترجمه آزاده گازُری نیشابوریاز سوی انتشارات موسسه نشر شهر منتشر شد.

موضوع مشتری محوری به عنوان یکی از مهم ترین اهداف سیستم مدیریت کیفیت در چهار استاندارد ISO 10001 & 10002 & 10003 & 10004 به نام خطوط راهنما در  این کتاب ارائه شده اند.

گزیده کتاب:

فصل اول : استاندارد راهنما شناسه رفتاری رضایت مشتریان برای سازمان ها
فصل دوم : استاندارد راهنما رسیدگی به شکایت های مشتریان در سازمان ها
فصل سوم : استاندارد راهنما حل مشاجرات برون سازمانی رضایت مشتریان
فصل چهارم : استاندارد راهنما سنجش و پایش رضایت مشتریان در سازمان ها

 

3466

علاقه مندان می توانند جهت تهیه کتاب با موسسه نشر شهر  تماس حاصل نمایند.

 
@ COPYRIGHT 2012 Financial Services Marketing Center