جستجو:

فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی منتشر شد

فراخوان مقاله پنجمين کنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات بانکي منتشر شد

پنجمين کنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات بانکي، به همت جمعي از متخصصين و صاحب‌نظران حوزه بازاريابي و با حضور و مشارکت بانک‌ها و موسسات اعتباري، دانشگاه‌ها و مراکز علمي ‌- پژوهشي و ساير شرکت‌هاي فعال در اين زمينه در حال برنامه‌ريزي است. اين کنفرانس به دنبال ايجاد فضايي در خور جهت تبادل تجربيات ميان پژوهشگران و صاحب‌نظران در حوزه دانشگاه و صنعت خدمات بانکي مي‌باشد. جهت نيل به اين مقصود، مجموعه متنوعي از ميزگردهاي تخصصي، ارائه مقالات پژوهشي، سمينارهاي تخصصي و کارگاه‌هاي آموزشي در دو روز برگزاري کنفرانس پيش‌بيني شده است.

با توجه به ضرورت‌هاي روز بانكداري ايران، محور اصلي کنفرانس پنجم، بانکداري جامـع؛ رويکـرد بازاريابـي حرفـ‌ه‌اي به بانـکداريانتخـاب شده است و محورهاي فرعي کنفرانس به شرح زير مي‌باشد:

1. بررسي چالش‌ها، تحولات و تجارب موفق بانکداري جامع (بانکداري شرکتي، بانکداري اختصاصي، بانکداري خرد، بانکداري تجاري و ... ) در دنيا و ترسيم چشم اندازهاي آينده

2. بررسي راهبردها و مدل‌هاي کسب و کار بانکداري جامع

3. تبيين جايگاه بانکداري جامع در ساختار سازماني بانک‌ها

4. توسعه فرهنگ سازماني براي ايجاد بانکداري مدرن در بدنه بانک‌ها

5. مديريت تغيير و فرآيندهاي انتقالي به ساختار مبتني بر مشتريان در انواع بانکداري

6. يکپارچگي و هويت برند بانکي در توسعه برند در انواع بانکداري

7. دانش، نقش‌ها و مهارت‌هاي انساني لازم براي توسعه روابط با مشتريان بانکداري جامع

8. شناسايي، تعريف و بخش‌بندي مشتريان به تفکيک انواع بانکداري

9. مديريت و سازماندهي کانال‌هاي ارائه خدمات به مشتريان و باز تعريف نقش شعب در بانکداري جامع

10. فرايندهاي توسعه محصولات و ارائه بسته خدمات به مشتريان بانکداري جامع

11. سيستم‌هاي اطلاعات، مديريت ارتباط و تحليل رفتار مشتريان بانکداري جامع

12. بازتعريف ابزارهاي ترويجي و تبليغاتي براي جذب و توسعه روابط با مشتريان بانکداري جامع

اين کنفرانس با هدف بهره‌مندي از تجربيات و نيز ايجاد بستري مناسب جهت افزايش غناي محتوايي در اين حوزه، آمادگي لازم جهت جذب مقالات علمي ‌و پژوهشي متخصصين و صاحب‌نظران، در قالب محورهاي فوق را دارا مي‌باشد. از کليه علاقه‌مندان دعوت به‌عمل مي‌آيد تا مقالات خود را با توجه به راهنماي تهيه مقالات و زمان‌بندي ذيل به دبيرخانه کنفرانس ارسال فرمايند.

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات 31/02/1393

تاريخ اعلام نتايج داوري مقالات 15/04/1393

راهنمايي تهيه و ارسال مقالات

نکات مورد توجه

1. مقاله ارائه شده بايد صرفاً جهت ارائه در اين کنفرانس تهيه گرديده و پيش‌تر در مجلات و کنفرانس‌هاي مشابه ارائه نشده باشد.

2. ارائه مقالات در دو زبان انگليسي و يا فارسي مجاز خواهد بود. شايان ذکر است که در صورت تهيه مقاله به زبان انگليسي، ارائه‌‌دهنده بايد آمادگي ارائه مقاله به زبان انگليسي را نيز دارا باشد.

3. پذيرش مقالات تنها در صورت احراز شرايط و فرمت‌هاي محتوايي و نگارشي کنفرانس، صورت خواهد پذيرفت.

4. کليه مقالات بايد به صورت الکترونيکي و در دو فرمت  MS Word 2003-2007 و  PDF Acrobat و حداکثر در 20 صفحه ارائه گردد. شايان ذکر است که فايل‌هاي ارائه شده بايد قابل ويرايش باشد.

5. در صورتيکه اصل مقاله انگليسي باشد، ارسال چکيده فارسي الزامي ‌است.

6. مقالات دريافتي پس از بررسي اوليه به تشخيص کميته علمي ‌کنفرانس براي اعضاي کميته داوران ارسال مي‌شود.

7. مقالات پذيرفته شده به شکل پوستر، درج در لوح فشرده کنفرانس و در صورت تأييد به صورت شفاهي ارائه خواهد شد.

8. فايل مربوط به ارائه مقالات پذيرفته شده به صورت پوستري، بايد حداقل يك ماه پيش از برگزاري کنفرانس، جهت تاييد به کميته علمي ارسال شود. فرمت مربوط به تهيه فايل ارائه پوستري متعاقباً اعلام خواهد شد.

9. اين کنفرانس، نسبت به تامين و حفظ حقوق معنوي نگارندگان مقالات، پايبند خواهد بود.

فرمت تهيه مقالات

1. مقالات در کاغذ A4 و در فرمت تک ستوني تهيه گردد.

2. فاصله خطوط به شکل Single و يا  1cm مي‌باشد.

3. فاصله متن از لبه کاغذ از چپ و راست 2.5cm  و از بالا و پايين 3cm  مي‌باشد. فاصله عنوان مقاله از بالاي کاغذ در صفحه اول  8cm خواهد بود.

4. مقالات بايد موارد ذيل را شامل گردد:

• عنوان مقاله حداکثر در 10 کلمه و در دو فرمت انگليسي و فارسي

• نام نويسنده/ نويسندگان به همراه سمت و سازمان مربوطه/ تحصيلات و دانشگاه محل تحصيل

• پست الکترونيک تهيه کنندگان

• چکيده مقاله حداکثر در 150 کلمه

• واژگان کليدي (حداکثر 6 کلمه)

• شرح مقاله مشتمل بر؛ مقدمه، ادبيات موضوعي، روش تحقيق، تجزيه و تحليل داده‌ها، تحليل يافته‌ها، جمع‌بندي، نتيجه‌گيري و پيشنهادات

5. مراجع و ماخذ (کليه مراجع بايد در متن آدرس‌دهي شده باشند)

6. قلم نگارش متن مقالات در بخش فارسي BNazanin و در بخش انگليسي  TimeNewRomanخواهد بود.

بخش مقاله

سایز قلم انگلیسی

سایز قلم فارسی

عنوان مقاله

15pt – Bold

16pt - Bold

نام نویسنده/نویسندگان/سمت و سازمان

11pt

12pt

پست الکترونیک

11pt

واژه‌های کلیدی

11pt

12pt

تیترها

12pt – Bold

13pt - Bold

زیرنویس، جداول، نمودارها،اشکال

10pt

11pt

متن داخل جدول

10pt

11pt

فرمول‌ها و کلمات انگلیسی

11pt

متن اصلی

11pt

12pt

شماره صفحات

10pt

10pt

نحوه ارسال مقالات
ارسال مقالات بايد صرفاً از طريق سايت مرکز صورت گيرد، براي ارسال مقالات از اين طريق به منوي كنفرانس پنجم مراجعه و در بخش (مقالات/ ارسال مقاله) اطلاعات و فايل‌هاي مورد نياز را تکميل و ارسال فرماييد.
تکميل و ارسال کليه اطلاعات خواسته شده، براي شروع فرايند داوري مقاله الزامي است.

دريافت فايل فراخوان مقاله

 
@ COPYRIGHT 2012 Financial Services Marketing Center